88843088 - 88843025 - 88848075 - 88843137 - 09122038368 info@hlcgroup.ir

ماه: ژانویه 2018

سنسور رطوبت و دما محصولات

ترمومتر فیبر نوری

ارسال شده توسط پشتیبانی

Fiber optic Thermometer

بیشتر بخوانید
  • دیدگاه‌ها برای ترمومتر فیبر نوری بسته هستند
  • ژانویه 13, 2018

PCI DAQ USB DAQ محصولات

Product List NI لیست محصولات NI قابل تامین

ارسال شده توسط پشتیبانی

Product National Instrument PCI,USB NI DAQ

بیشتر بخوانید
modbus Bacnet

PROTOCOL CONVERTER محصولات

BACnet-Modbus

ارسال شده توسط پشتیبانی

BACnet BAC Modbus Converter

بیشتر بخوانید
  • دیدگاه‌ها برای BACnet-Modbus بسته هستند
  • ژانویه 9, 2018