88843088 - 88843025 - 88848075 - 88843137 - 09122038368 info@hlcgroup.ir

ماه: مارس 2015

کلیه مقالات

کارگاه معرفی پروتکل های صنعتی و ابزار دقیق در Labview

ارسال شده توسط پشتیبانی

 

 

سرفصل مطالب:

– آموزش شبکه صنعتی  TCP/IP و معرفی تجهیزات و توپولوژی های مختلف آن جهت پیاده سازی

ارتباط با NTC , PTC , PT100 , Thermocouple در Labview

بیشتر بخوانید