88843088 - 88843025 - 88848075 - 88843137 - 09122038368 info@hlcgroup.ir

ماه: مارس 2014

کلیه مقالات

پروژه انتقال اطلاعات کارت DAQ بر روی باس RS422 برای جرثقیل

ارسال شده توسط پشتیبانی

نمونه پروژه انتقال اطلاعات کارت DAQ General به کامپیوتر از طریق باس RS422 در جرثقیل در مسافت طولانی

بیشتر بخوانید