88843088 - 88843025 - 88848075 - 88843137 - 09122038368 info@hlcgroup.ir

ماه: آوریل 2013

لب ویو پورت سریال

کلیه مقالات

آموزش Labview | بلوک های Visa

ارسال شده توسط پشتیبانی

معرفی بلوکهایVISA در Labview
برای ارتباط با دنیای خارج از طریق پورت COM باید از بلوک های Visa استفاده کنیم
 برای این کار در محیط بلوک دیاگرام مسیر زیر را دنبال میکنیم:
Instrument I/O >Serial >Visa Configur Serial Port

حال به معرفی بلوک

بیشتر بخوانید
پورت RS232

کلیه مقالات

پروتکل های ارتباطی | پورت مجازی، حقیقی چیست؟

ارسال شده توسط پشتیبانی

 پورت مجازی، حقیقی چیست؟
در معنا به معنی درگاه است برای ارسال و دریافت اطلاعات استفاده می‏شود.‏
 تمام پورت ها حفاظت شده می‏باشند  و یا به عبارت دیگر بسته هستند و تنها موقعی باز می‏شوند که ‏اطلاعات بخواهد از آن عبور کند.
ما در

بیشتر بخوانید
کارت daq در لب ویو

کلیه مقالات

معرفی و کاربرد کارت USB DAQ

ارسال شده توسط پشتیبانی

معرفی و کاربرد کارت USB DAQ
وظیفه کارت Data Aquisition یا DAQ جمع آوری داده های دنیای خارج و انتقال آنها به کامپیوتر برای تصمیم گیری و اعلام
این نتایج به دنیای خارج است.
کارت USB DAQ بطورکلی از دوقسمت تشکیل

بیشتر بخوانید