88843088 - 88843025 - 88848075 - 88843137 - 09122038368 info@hlcgroup.ir

ماه: مارس 2013

USB DAQ PWM

کلیه مقالات

USB DAQ PWM

ارسال شده توسط پشتیبانی

مطالب آموزشی:

تست و راه اندازی برد  USB DAQ PWM  –> دانلود

آموزش USB DAQ PWM –> دانلود

دستورالعمل  –> دانلود

پایه های کارت  DAQ –> دانلود

پایه برد های جانبی

بیشتر بخوانید
کارت daq

کلیه مقالات

USB DAQ High Speed

ارسال شده توسط پشتیبانی

مطالب آموزشی:

آموزش USB DAQ High Speed  –>  دانلود

تست و راه اندازی کارت USB DAQ High Speed  –>  دانلود

دستورالعمل   –>  دانلود

پایه های کارت  USB DAQ High Speed  –>  دانلود بیشتر بخوانید

MAGIC CONVERTER

کلیه مقالات

Magic Converter

ارسال شده توسط پشتیبانی

 آموزشی:

آموزش محصول Magic Convertor  –> دانلود

تست و راه اندازی Magic Convertor –> دانلود

مبدل RS485 به USB  —> دانلود

مبدل RS232 به USB  –>  دانلود

مبدل CAN به USB

بیشتر بخوانید
برذ کاربردی DAQ

کلیه مقالات

برد کاربردی DAQ

ارسال شده توسط پشتیبانی

مطالب آموزشی:

قوانین ماژولار –>  دانلود

 

فیلم آموزشی:

قوانین ماژولار  –>  دانلود

 

برد اصلی:

برد کاربردی USB DAQ General –>  دانلود

برد کاربردی USB DAQ

بیشتر بخوانید
دیتالاگر

کلیه مقالات

دیتالاگر و برد کاربردی دیتا لاگر

ارسال شده توسط پشتیبانی

مطالب آموزشی:

پایه های DataLogger –> دانلود

تست و راه اندازی برد  DataLogger  –> دانلود

آموزش DataLogger و برد کاربردی  DataLogger  –>  دانلود

پایه های برد کاربردیDataLogger   –> دانلود

تغییراتDataLogger ورژن ۱٫۵

بیشتر بخوانید
کنترلر هوشمند

کلیه مقالات

کنترلر هوشمند

ارسال شده توسط پشتیبانی

 

مطالب آموزشی:

مشخصات پایه ها برد –> دانلود

تست و راه اندازی کنترلر هوشمند –> دانلود

معرفی سخت افزار کنترلر هوشمند –> دانلود

آموزش نرم افزار  Smart controller –>دانلود
بیشتر بخوانید

مبدل سیگنال

کلیه مقالات

مبدل سیگنال

ارسال شده توسط پشتیبانی

مطالب آموزشی:

آموزش مبدل سیگنال –> دانلود

  

 

نرم افزارهای کاربردی:

به زودی

 

فیلم های آموزشی:

 آموزش مبدل سیگنال  –> دانلود

بیشتر بخوانید

USB DAQ GENERAL

کلیه مقالات

USB DAQ General

ارسال شده توسط پشتیبانی

مطالب آموزشی:

پایه های کارت   DAQ –>  دانلود

آموزش کارت DAQ General  –> دانلود

تست و راه اندازی کارت DAQ General –> دانلود

پایه برد های جانبی ماژولار و برد کاربردی DAQ

بیشتر بخوانید