88843088 - 88843025 - 88848075 - 88843137 - 09122038368 info@hlcgroup.ir

محصولات

پرشر سوئیچ IFM

ارسال شده توسط پشتیبانی

پرشر سویچ IFM در دو خانواده PN5000 و PN7000 تقسیم بندی می شوند. مانند PN5002 PN5004 Pn7002…. که بر اساس رنج تغییر می کنند. این نوع پرشر سوئیچ IFM دارای یک نمایشگر برای تنظیم رنج است و دو نوع خروجی NPN و PNP است.

  • سپتامبر 29, 2020

منتظر شما در کانال تلگرام شرکت هستیم

می خواهم از قیمت محصولات جدید مطلع شوم