88843088 - 88843025 - 88848075 - 88843137 - 09122038368 info@hlcgroup.ir

جبران سازی دمایی لودسل ( سنسور وزن )

جبران-سازی-لودسل-2

کلیه مقالات

جبران سازی دمایی لودسل ( سنسور وزن )

ارسال شده توسط پشتیبانی

چکیده: همانطور که می دانید خروجی لودسل وابستگی زیادی به دما دارد برای همین مسئله ما نیاز به جبران سازی خروجی سنسور وزن یا همان لودسل داریم که در این مقاله ما قصد داریم ۲ نوع جبران سازی را معرفی خواهیم کرد.

مزایای جبرانسازی دمایی تمام رنج

جبرانسازی دمایی خطای صفر لودسل بصورت قراردادی با استفاده از روش شیب-وتر (chord-slope) انجام میشود. غالبا یک پیاده سازی رنج ناقص از این روش، که برروی وتری بین دمای محیط و یک دمای حداکثر عمل میکند استفاده میشود. اما روش تمام رنج پیاده سازی مناسبتری است که با استفاده از سه دمای تست انجام شده، و روی وتری بین محدوده های دمایی سرد و گرم اعمال میشود.

جبران-سازی-لودسل
نمایش ۳ نوع جبران سازی برای لودسل ( سنسور وزن )

منحنی بالایی در شکل فوق نشانگر مشخصات دمای صفر یک لودسل جبران نشده میباشد. این منحنی درحالت ایده آل باید یک خط راست میبود، اما در عمل همانگونه که نشان داده شده است تا حدودی غیر خطی میباشد.

هدف ما از پروسه جبران سازی لودسل ( سنسور وزن ) اینست که منحنی را تا حد امکان به سطح نزدیک نماییم. منحنی میانی نشان دهنده جبران سازی بر مبنای دمای اتاق (  Tr) و دمای گرم ( Th ) میباشد و درنتیجه "جبران شده ی r-h" نامیده میشود. این پروسه مقادیر خطای صفر را در و  برای  loadcell  یکنواخت میکند و به آن جبزان سازی لودسل رنج ناقص می گویند.

منحنی پایین نماینده ی یک جبران سازی بر مبنای دمای سرد ( Tc ) و دمای گرم ( Th ) بوده و "جبران شده ی c-h" نامیده میشود. این پروسه مقادیر خطای صفر را در دماهای و یکنواخت کرده و راه حلی نسبتا تمام-رنج بدست میدهند.

تا اینجا مشخص شد که چرا روش تمام-رنج (منحنی پایین) بهتر است:

  • شیب  منحنی مشخصات در نزدیکی دمای اتاق، (دمایی که بسیاری از کاربردهای لودسل اغلب در آن واقع میشوند)، نزدیک به صفر میباشد.
  • رنج نهایی خطای صفر در سراسر محدوده دمایی منحنی کمترین مقدار را دارد.(تقریبا به اندازه نصف شیب منحنی جبران شده به روش رنج ناقص)

 

برچسب , , , , , ,

  • اکتبر 2, 2014

منتظر شما در کانال تلگرام شرکت هستیم

می خواهم از قیمت محصولات جدید مطلع شوم