88843088 - 88843025 - 88848075 - 88843137 - 09122038368 info@hlcgroup.ir

اینکودر های افزایشی(Incremental )

کلیه مقالات

اینکودر های افزایشی(Incremental )

ارسال شده توسط پشتیبانی

اینکودر افزایشی
اینکودر افزایشی

اینکودر افزایشی , در صورت چرخش رتور به اندازه معین تنها یک پالس در خروجی تولید می شود.

قطار پالس حاصل از آشکار ساز سرعت دوران دیسک را نشان می دهد ,که می توان با شمارش این پالس ها سرعت چرخش دیسک را محاسبه کرد .فرکانس این پالس بستگی به تعداد شکاف های روی دیسک و سرعت چرخش دیسک دارد , هر چه تعداد شکاف ها بر روی دیسک بیشتر باشد رزولیشن (حد تفکیک) اینکودر بهتر می باشد.بر روی دیسک های افزایشی یک شکاف مجزا به نام z نیز وجود دارد که این شکاف دو وظیفه را انجام می دهد , یکی نشان یک دور چرخش کامل است ودیگری تعیین مبدأ چرخش می باشد .با دقت در دیسک مشخص است که این دیسک توانایی تشخیص جهت چرخش را ندارد که این مشکل را می توان توسط دو ردیف شیار(Track AوTrack B) و دو عنصر حس کننده برطرف کرد . شیارها به گونه ای نصب شده اند که خروجی های الکتریکی آن ها به صورت پیش فاز یا پس فاز خواهد بود.به این صورت که اگرTrack B قبل از Track A  فعال شود,جهت چرخش ساعتگرد می باشد و در صورتی که  Track A  قبل از  Track B فعال شود,جهت چرخش پاد ساعت گرد می باشد,در نتیجه در خروجی این نوع دیسک سه نوع پالس می باشد.

همانطور که بیان شد پالس z در هر دور تنهایک بار تولید می شود و به عنوان مبدأ چرخش در نظر گرفته می شود,اما پالس های A  و B در هر دور چندین بار تولید می شوند ,هر چه تعداد این پالس ها بیشتر باشد حد تفکیک بهتری بدست می آید. اینکودرهای امروزی به طور معمول در هر دور ۲۵۰۰ پالس تولید می نمایند,در نتیجه حد تفکیک بسیار خوبی دارند.مشکل عمده دیسک افزایشی عدم توانایی ایجاد یک موقعیت مطلق در زمان قطع و وصل تغذیه اینکودر می باشد وتا نقطه شروع روی دیسک مشخص نشود,تشخیص جابجایی مطلق میسر نخواهد بود که این مشکل توسط اینکدر های  مطلق(Absolute)   برطرف شده است. 

 

 

——————————————————————————————————————————————

برچسب , ,

  • نوامبر 18, 2014

منتظر شما در کانال تلگرام شرکت هستیم

می خواهم از قیمت محصولات جدید مطلع شوم