88843088 - 88843025 - 88848075 - 88843137 - 09122038368 info@hlcgroup.ir
شرکت Juxing

استرین گیج کلیه مقالات

استرین گیج Single Element

ارسال شده توسط amini

استرین گیج های سری BX120 و BHF120 و BHF350 از نوع Single  Strain Gauge هستند که در طول های ۰٫۵ تا ۱۰۰ میلی متر تولید می شود.

استرین گیج یا کرنش سنج های تک محوره زمانی مور استفاده قرار می گیرند که جهت محور کرنش و تنش را اطلاع داریم و جهت خرید کرنش سنج موارد گیج فکتور ، مقاومت کرنش سنج و ابعاد استرین گیج در قیمت کرنش سنج بسیار تاثیر دارد.

استرین گیج های زیر برای شرکت Juxing می باشد، عدد بعد از حروف مربوط به اهم کرنش سنج می باشد.

product modality serial number product type sense organ size(mm) fundus size(mm)
long broad long broad

۱۲۲ BX120-0.5AA

۰٫۵

۰٫۵ ۳٫۶ ۳٫۶
۱۰۱ BX120-1AA ۱ ۰٫۶ ۲٫۳ ۳٫۵
۱۰۲ BX120-1AA ۱ ۱ ۳ ۲٫۵
۱۰۳ BX120-2AA ۲ ۱ ۴٫۵ ۲٫۴
۱۰۴ BX120-2AA ۲ ۲ ۶ ۴
۱۰۵ BX120-3AA ۳ ۲ ۶٫۶ ۳٫۳
۱۰۶ BX120-3AA ۳ ۳ ۷٫۰ ۴٫۵
۱۰۷ BX120-4AA ۴ ۲ ۹ ۴
۱۰۸ BX120-4AA ۴ ۴ ۹ ۶
۱۰۹ BX120-5AA ۵ ۳ ۹٫۴ ۵٫۳
۱۱۰ BX120-6AA ۶ ۲ ۱۰ ۴٫۵
۱۱۴ BX120-7AA ۷ ۴ ۱۲ ۷
۱۱۷ BX120-8AA ۸ ۳ ۱۳ ۶
۱۱۹ BX120-10AA ۱۰ ۲ ۱۴٫۵ ۴٫۵
۱۳۵ BX120-10AA ۱۰ ۵ ۱۵ ۹
۱۲۸ BX120-15AA ۱۵ ۳ ۲۰ ۶
۱۲۹ BX120-20AA ۲۰ ۳ ۲۶ ۶
۱۴۱ BX120-50AA ۵۰ ۴ ۵۵ ۸
۱۳۰ BX120-80AA ۸۰ ۲٫۵ ۸۶ ۶
۱۳۴ BX120-100AA

۱۰۰

۳ ۱۰۸ ۷
۱۵۳ BHF120-1AA(XX) ۱ ۱ ۳ ۲٫۵
۱۵۴ BHF120-2AA(XX) ۲ ۱ ۴٫۵ ۲٫۵
۱۵۶ BHF120-3AA(XX) ۳ ۲ ۷ ۴
۱۵۸ BHF120-3AA(XX) ۳ ۳ ۸ ۵
۱۳۳ BX120-5AA ۵ ۱ ۸٫۵ ۲٫۵
۱۲۴ BX120-5AA ۵ ۲ ۸٫۵ ۴٫۵
۱۶۰ BHF120-5AA(XX) ۵ ۳ ۸٫۵ ۵
۱۶۲ BHF120-6AA(XX) ۶ ۴ ۱۱ ۷
۱۸۲ BHF350-2AA(XX)  ۲ ۲٫۴ ۵ ۳٫۵
۱۸۳ BHF350-3AA(XX)  ۳ ۲ ۸ ۵
۱۸۴ BHF350-3AA(XX)  ۳ ۳ ۸ ۵
۱۸۹ BHF350-4AA(XX)  ۴ ۴ ۷٫۵ ۵٫۵
۱۸۵ BHF350-5AA(XX)  ۵ ۳ ۱۰٫۷ ۶
۱۸۶ BHF350-6AA(XX)  ۶ ۳ ۱۱ ۶
۱۸۷ BHF350-6AA(XX)  ۶ ۴ ۱۱ ۷
۱۹۱ BHF350-10AA(XX)

۱۰

۴ ۱٫۸ ۹
۱۱۸ BHF350-8AA(XX)  ۸ ۶ ۱۵ ۹
۱۳۱ BHF500-2AA(XX)  ۲ ۲ ۶ ۴
۱۴۴ BHF350-1.5AA(XX)

۱٫۵

۲٫۵ ۶٫۸ ۴٫۶
۱۸۸ BHF650-3AA(XX) ۳ ۳ ۸ ۵
۱۹۳ BHF650-4AA(XX) ۴ ۴ ۷٫۵ ۵٫۵
۱۹۸ BHF1000-6AA(XX) ۶ ۴ ۱۱ ۶
۱۹۶ BHF1000-3AA(XX) ۳٫۲ ۳٫۱ ۸ ۵
۱۹۷ BHF1000-4AA(XX) ۳٫۵ ۳٫۶ ۷٫۵ ۵٫۵
۱۹۴ BHF1000-4AA(XX) ۴ ۴ ۷٫۵ ۵٫۵
۱۹۹ BHF3000-7AA(XX) ۷ ۵ ۱۲ ۷

نوشته استرین گیج Single Element اولین بار در JITDAQ پدیدار شد.

برچسب , , , , ,

  • مارس 6, 2016

منتظر شما در کانال تلگرام شرکت هستیم

می خواهم از قیمت محصولات جدید مطلع شوم