88843088 - 88843025 - 88848075 - 88843137 info@hlcgroup.ir

برچسب: دیتا اکوزیشن

کارت دیتا اکوزیشن USB-824

USB DAQ محصولات

کارت داده برداری USB-824

ارسال شده توسط واحد فنی

کارت داده برداری usb-824 دارای ۸AI,2AO,4DIO و اتصال به نرم افزار لب ویو LABVIEW است کارت  DAQ مناسب پروژه داده برداری DATA ACQUISITION از سنسور ، دیتالاگر و کنترل در حوزه ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی می باشد. جهت واردات و قیمت خرید ….
بیشتر بخوانید

  • دیدگاه‌ها برای کارت داده برداری USB-824 بسته هستند
  • خرداد ۶, ۱۳۹۵
کارت دیتا اکوزیشن USB-3224

USB DAQ محصولات

کارت دیتا اکوزیشن USB-3224

ارسال شده توسط واحد فنی

کارت دیتا اکوزیشن USB-3224  دارای ۳۲AI,2AO,8DIO,PWM و اتصال به نرم افزار لب ویو LABVIEW است کارت  DAQ مناسب پروژه داده برداری DATA ACQUISITION از سنسور ، دیتالاگر و کنترل در حوزه ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی می باشد. جهت واردات و قیمت خرید ….

بیشتر بخوانید
  • دیدگاه‌ها برای کارت دیتا اکوزیشن USB-3224 بسته هستند
  • خرداد ۴, ۱۳۹۵
کارت دیتا اکوزیشن USB-6424

USB DAQ محصولات

کارت دیتا اکوزیشن USB-6424

ارسال شده توسط واحد فنی

کارت دیتا اکوزیشن USB-6424  دارای ۶۴AI,2AO,8DIO,PWM و اتصال به نرم افزار لب ویو LABVIEW است کارت  DAQ مناسب پروژه داده برداری DATA ACQUISITION از سنسور ، دیتالاگر و کنترل در حوزه ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی می باشد. جهت واردات و قیمت خرید ….

بیشتر بخوانید
  • دیدگاه‌ها برای کارت دیتا اکوزیشن USB-6424 بسته هستند
  • خرداد ۱, ۱۳۹۵