88843088 - 88843025 - 88848075 - 88843137 info@hlcgroup.ir

برچسب: خردید فلومتر

فلومتر مگنتیک

فلومتر کلیه مقالات

فلومتر مگنتیک

ارسال شده توسط واحد فنی

فلومتر مگنتیک یا همان الکترومغناطیس Electromagnetic می تواند مقدار فلو توسط میدان مغناطیسی را اندازه گیری کند این فیلم برای شرکت روزمونت Rosemount می باشد که نحوه عملکرد فلومتر را نمایش می دهد.

بیشتر بخوانید