88843088 - 88843025 - 88848075 - 88843137 info@hlcgroup.ir

دسته: مقالات پروتکل های ارتباطی

پروتکل سریال

کلیه مقالات مقالات پروتکل های ارتباطی

پارامترهای مربوط به پورت سریال

ارسال شده توسط واحد فنی

اولین پارامتر پورت سریال مربوط به تجهیزات ارتباطات سریال می‏باشد که این تقسیم بندی عبارتنداز :
ارتباط ساده   ( Simplex ) : در این نوع ارتباط ، داده فقط در یک جهت انتقال پیدا می‏کند در واقع دستگاه فقط به عنوان فرستنده و

بیشتر بخوانید
پورت RS232

کلیه مقالات مقالات پروتکل های ارتباطی

پروتکل های ارتباطی | پورت مجازی، حقیقی چیست؟

ارسال شده توسط واحد فنی

 پورت مجازی، حقیقی چیست؟
در معنا به معنی درگاه است برای ارسال و دریافت اطلاعات استفاده می‏شود.‏
 تمام پورت ها حفاظت شده می‏باشند  و یا به عبارت دیگر بسته هستند و تنها موقعی باز می‏شوند که ‏اطلاعات بخواهد از آن عبور کند.
ما در

بیشتر بخوانید