88843088 - 88843025 - 88848075 info@hlcgroup.ir

نویسنده: واحد فنی

واردات تجهیزات ابزار دقیق ، اتوماسیون صنعتی ، سنسور و آموزش نرم فزار Labview
سمینار رایگان

کلیه مقالات

سمینارهای آبان ماه

ارسال شده توسط واحد فنی

 

نام سمینار:معرفی سنسور جریان و ولتاژ و کسینوس فی متر                وضعیت: شروع ثبت نام ۲۰مهر

هدف سمینار: اتصال سنسور جریان و ولتاژ و کسینوس فی مترو معرفی کارت DAQ ethernet


بیشتر بخوانید

کلیه مقالات

سمینارهای مهر ماه

ارسال شده توسط واحد فنی

 

نام سمینار: نحوه ذخیره سازی اطلاعات GPS                     وضعیت: برگزار گردید

هدف سمینار: نحوه ذخیره سازی و نمایش اطلاعات GPS توسط سریال دیتالاگر

نوع تدریس: کارگاه آموزشی

بیشتر بخوانید
سمینار رایگان

کلیه مقالات

سمینارهای شهریور ماه

ارسال شده توسط واحد فنی

نام سمینار: سنسور تشخیص شعله                                 وضعیت: پایان ثبت نام 

هدف سمینار: معرفی سنسور شعله و کنترل فن توسط کارت DAQ PWM


بیشتر بخوانید

سمینار رایگان

کلیه مقالات

سمینارهای مرداد ماه

ارسال شده توسط واحد فنی

تا پایان ماه مبارک رمضان هیچ سمیناری برگزار نمی گردد

بیشتر بخوانید
سمینار رایگان

کلیه مقالات

سمینارهای تیر ماه

ارسال شده توسط واحد فنی

نام سمینار: پروتکل TCP/IP                                                            وضعیت: شروع ثبت نام ۱ تیر

هدف سمینار: نحوه

بیشتر بخوانید
سمینار رایگان

کلیه مقالات

سمینارهای خرداد ماه

ارسال شده توسط واحد فنی

نام سمینار: سنسور اثر هال                           وضعیت: شروع ثبت نام ۱۰ خرداد

هدف سمینار: معرفی و راه اندازی سنسور اثر هال و معرفی محصول کنترلر هوشمند

نوع تدریس: کارگاه آموزشی

بیشتر بخوانید
سمینار رایگان

کلیه مقالات

سمینارهای اردیبهشت ماه

ارسال شده توسط واحد فنی

نام سمینار: سنسور SHT11 و Labview                               وضعیت: شروع ثبت نام ۱ اردیبهشت

هدف سمینار: معرفی سنسور SHT11  ، معرفی پروتکل I2C ، نحوه اتصال سنسور

بیشتر بخوانید
سمینار رایگان

کلیه مقالات

سمینارهای فروردین ماه

ارسال شده توسط واحد فنی

نام سمینار: معرفی صنعت قدرتمند ماژولار                وضعیت: برگزار گردید

هدف سمینار: معرفی نرم افزار لب ویو ( Labview ) – نحوه ارتباط با دنیای خارج و معرفی انواع پروتکل ها
معرفی

بیشتر بخوانید