88843088 - 88843025 - 88848075 - 88843137 - 09122038368 info@hlcgroup.ir

نویسنده: پشتیبانی

واردات تجهیزات ابزار دقیق ، اتوماسیون صنعتی ، سنسور و آموزش نرم فزار Labview

کلیه مقالات

نرم افزار Labview

ارسال شده توسط پشتیبانی

عنوان مقاله: 
معرفی و کاربرد نرم افزار Labview                                               نمایش مقاله
مقایسه لب ویو با دیگر زبان های برنامه نویسی    

بیشتر بخوانید

کلیه مقالات

میکروکنترلر Xmega

ارسال شده توسط پشتیبانی

تایمر ها
مبدل آنالوگ به دیجیتال
 
 
 
 
 
 

بیشتر بخوانید
ابزار دقیق

کلیه مقالات

تجهیزات ابزار دقیق

ارسال شده توسط پشتیبانی

عنوان مقاله:
معرفی و کاربرد کارت های USB DAQ                                                نمایش مقاله
معرفی صنعت ماژولار                

بیشتر بخوانید

کلیه مقالات

سنسورها

ارسال شده توسط پشتیبانی

سنسور  LM35                                                       نمایش مقاله
 انواع ترموکوپل                        

بیشتر بخوانید