88843088 - 88843025 - 88848075 - 88843137 - 09122038368 info@hlcgroup.ir

محصولات

ارسال شده توسط پشتیبانی

RTU USB DAQ PCI DAQ
VIBRATION STRAIN GAUGE DISPLACEMENT
TEMP & HUMIDITY SOFTWARE LOGGER & INDICATOR
LEVEL PRESSURE FLOW
LOAD CELL PH & ORP & EC    PORTABLE INSTRUMET
کامپیوتر صنعتی PROTOCOL CONVERTER هواشناسی و ترانسمیتر گاز
USB-4626
USB-4626  دارای 8AI,16bit 400k و اتصال به نرم افزار لب ویو LABVIEWاست کارت  DAQ مناسب پروژه داده برداری DATA ACQUISITION از سنسور ، دیتالاگر و کنترل در حوزه
Read more.
تنش پس ماند
تنش پسماند
تنش پسماند چیست ؟  تنش پسماند ( Residual Stresses ) سیستم تنش هایی هستند که وقتی جسمی از نیروهای خارجی رهاست،در آن جسم وجود
Read more.
مانیتورینگ استرین گیج ۲۴ بیتی با نرم افزار Labview توسط پروتکل RS485
Strain Gage استرین گیج یا همان کرنش سنج برای اندازه گیری کرنش و تنش استفاده می شود توسط یک کارت
Read more.
PCI-6052e
NI PCI-6052E ۱۶ Ch, 333 kS/s, 16-Bit, 2 AO, 8 DIO, 2 24-Bit Counters
Read more.
PCI-6014
  NI PCI-6014 
Read more.
USB-4431
Read more.
کارت دیتا اکوزیشن USB-824
کارت داده برداری USB-824
کارت داده برداری usb-824 دارای ۸AI,2AO,4DIO و اتصال به نرم افزار لب ویو LABVIEW است کارت  DAQ مناسب پروژه داده
Read more.
کارت دیتا اکوزیشن USB-3224
کارت دیتا اکوزیشن USB-3224  دارای ۳۲AI,2AO,8DIO,PWM و اتصال به نرم افزار لب ویو LABVIEW است کارت  DAQ مناسب پروژه داده برداری DATA
Read more.
کارت دیتا اکوزیشن USB-6424
کارت دیتا اکوزیشن USB-6424  دارای ۶۴AI,2AO,8DIO,PWM و اتصال به نرم افزار لب ویو LABVIEW است کارت  DAQ مناسب پروژه داده برداری
Read more.
  • شهریور ۵, ۱۳۹۶

منتظر شما در کانال تلگرام شرکت هستیم

می خواهم از قیمت محصولات جدید مطلع شوم