88843088 - 88843025 - 88848075 - 88843137 - 09122038368 info@hlcgroup.ir

تعریف چند اصطلاح در سنسورها ی ژیروسکوپ (gyroscope)

راهنمای خرید سنسور ژیروسکوپ ( Gyroscope )

کلیه مقالات

تعریف چند اصطلاح در سنسورها ی ژیروسکوپ (gyroscope)

ارسال شده توسط amini

در سنسور های ژیروسکوپ ما ۳ محور اصلی x,y,z داریم که می توان تمام زوایا را

با استفاده از آنها و ۳ روش چرخش که عبارتند از Roll, Pitch, Yaw را بدست آورد، که هر کدام رابه صورت مختصر در زیر توضیح داده ایم.

۱)Roll: این اصطلاح به معنی چرخیدن سنسور ژیروسکوپ حول محور xها می باشد.

۲)Pitch:این اصطلاح به معنی چرخیدن سنسور ژیروسکوپ حول محور yها می باشد.

۳)Yaw:این اصطلاح به معنی چرخیدن سنسور ژیروسکوپ حول محور zها می باشد.

 همچنین یکی دیگر از اصطلاحات که به تکنولوژی ای که در آن از سنسور gyroscope استفاده شده است

مرتبط است، اصطلاح “No-Touch” می باشد که در آن از سنسور gyroscope برای انجام فعالیتی

بدون لمس کردن صفحه ای و یا فشار دادن دکمه ای استفاده می شود.

به عنوان مثال فرض کنید می خواهید یک جسم یا یک صفحه ای را جابجا کنید یا بچرخوانید، شما می توانید

با چرخاندن سنسور ژیروسکوپ آن جسم یا صفحه را بچرخانید یا انتقال دهید. 

شکل زیر نمایانگر یک نمونه از پروژه هایی است که در آن از سنسور ژیروسکوپ استفاده شده است و مقدار Pitch, Roll, Yawآن سنسور توسطبرنامه ی labview اندازه گیری شده است.

 

  • تیر ۲۰, ۱۳۹۲

منتظر شما در کانال تلگرام شرکت هستیم

می خواهم از قیمت محصولات جدید مطلع شوم